દિલ્હી / વિદ્યાર્થીઓની ફાઇનલ પરીક્ષાને લઇને મોટા સમાચાર, ગૃહ મંત્રાલયે લીધો મહત્વનો નિર્ણય

mha permits conduct of examinations by universities

ગૃહ મંત્રાલયે એક પત્ર લખીને કેન્દ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ સચિવને યુનિવર્સિટીઓ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પરીક્ષાઓ લેવાની પરવાનગી આપી છે. ફાઈનલ ટર્મની પરીક્ષા ફરજીયાત UGCની ગાઈડલાઈન્સ અને કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયના સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટીંગ પ્રોસીજરના કડક અમલીકરણ હેઠળ યોજાશે તે બાબત ઉપર ગૃહ મંત્રાલયે ભાર મુક્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ