આદેશ / કેન્દ્ર સરકારે કોરોનાને લઈને ઓફિસ માટે જાહેર કરી નવી ગાઈડલાઈન, હવે નહીં મળે વધુ છૂટછાટ

mha issues new covid 19 guidelines for surveillance containment and caution in offices

મંત્રાલયે કહ્યું કે કાર્ય સ્થળ પર કોરોના કેસ આવશે તો ઓફિસને અને બ્લોકને સેનેટાઈઝ કરાશે પણ ઓફિસ બંધ નહીં કરાય.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ