હોનારત / સમુદ્રની વચ્ચે અનેક બોમ્બ ફૂટે તેટલો ભયાનક વિસ્ફોટ, UNએ કહ્યું પહેલીવાર જોઈ આવી મુસીબત

methane leak in baltic sea due to nord stream pipeline rupture

બાલ્ટિક સમુદ્રમાં કુદરતી ગેસ પાઇપલાઇન સિસ્ટમ નોર્ડ સ્ટ્રીમ ફાટી ગઈ છે. જેના કારણે ભયંકર મિથેન લીક થઈ રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ