ફરાર / ડીનર કરવાના બહાને મેહુલ ચોકસી એન્ટિગુઆથી પણ ફરાર, આ દેશમાં હોવાની શક્યતા

mehul choksi missing from antigua

PNB ઘોટાળા કર્યા બાદ એન્ટિગુઆ ગયેલો મેહુલ ચોક્સી ત્યાથી પણ ગાયબ થઈ ગયો

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ