અનોખું મંદિર / વિઝા મેળવવા લોકો ગુજરાતના આ મુસ્લિમ દેવીના મંદિરની રાખે છે માનતા, ગામમાં ઘરદીઠ 1 વ્યક્તિ વિદેશમાં, જાણો ઇતિહાસ

Mehsana Zulasan Abroad Visa Muslim goddess Believing

ઝુલાસણના 3 હજારથી વધુ લોકો અમેરિકામાં, મંદિરે 80 ટકા લોકો આવે છે વિઝા માટે, મંદિરમાં મુસ્લિમ દેવીની પૂજા 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ