તેરી- મેરી કહાની / મહેસાણા: બહેને ભાઈઓ માટે પોતાની જિંદગી ખપાવી દીધી, કરમની કઠણાઇ તો જૂઓ હાલ વૃદ્ધાશ્રમના રોટલા તોડવા મજબૂર

Mehsana: Sister spends her life for brothers, look at the hardships of Karam

સુરેન્દ્રનગરની મહિલાના સંધર્ષની કહાણી. જેને ભણાવ્યા ,મોટા કર્યા, પરણાવ્યા તે જ ભાઈઓ વૃદ્ધાશ્રમ જવાનો માર્ગ બન્યા. જીવનના 'આ વેલેનટાઈn'નાં પ્રસંગો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ