આદેશ / 'બળાત્કારી કાકાને કુદરતી મૃત્યુ ન થાય ત્યાં સુધીની સજા', મહેસાણામાં દુષ્કર્મ કેસમાં કોર્ટનું આકરું વલણ

Mehsana sessions court severely punished the rapist

અન્ય એક કેસમાં મહેસાણા એડિશનલ સેશન્સ કોર્ટ અસ્થિર મગજની યુવતી સાથે દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપીને 15 વર્ષની સખત કેદની સજા સંભળાવી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ