કોની પડખે? / 'જે પક્ષ આ 4 માંગો પૂરી કરશે તેની પડખે સમસ્ત કોળી સમાજ રહેશે' રાજકોટ બાદ આણંદની બેઠકથી હુંકાર

Meeting with 4 main demands of Koli community in Tarapur, Anand

રાજકોટ બાદ આણંદના તારાપુરમાં કોળી સમાજ એકઠો થયો હતો અને 4 મહત્વની માગણી સરકાર સમક્ષ મૂકી હતી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ