સમીક્ષા / ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલની મોટી બેઠક, તમામ જિલ્લા પ્રમુખો સાથે આ મહત્વના મુદ્દે કરી ચર્ચા

Meeting of BJP state president CR Patil

ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલની બેઠક; નીચા મતદાન મામલે ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખો સાથે ચર્ચા, જિલ્લાવાર પક્ષની સ્થિતિની ચૂંટણી બાદ કરી સમીક્ષા

Loading...