પ્રેરણા / ગ્રેનેડ હુમલામાં બંને હાથ ગુમાવ્યા હતા, આજે છે લાખો લોકોની પ્રેરણા

meet malvika Iyer who lost both her hands in grenade accident

આજે અમે તમને એક એવી કહાની જણાવા જઈ રહ્યાં છીએ કે જેનાથી તમારા શરીરના રૂવાંટા ઉભા થઈ જશે. લઘભગ 13 વર્ષની માલવિકા હતી. ત્યારે તે એક ગ્રેનેડ હુમલામાં તેમના બંને હાથ ખોઈ બેઠી હતી. આજે તેમની ઉંમર 30 વર્ષ છે. પરંતુ લાખો લોકોને તેમને પ્રેરણા આપી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ