ચેતી જજો / વિયાગ્રા જેવી દવા લેતા લોકો ચેતી જજો, થઈ શકે છે એવી ગંભીર સમસ્યા કે જિંદગીભર પસ્તાશો: સ્ટડી

medicines like viagra can cause blindness

એક સ્ટડી મુજબ ઈરેક્ટાઇલ ડિસફંક્શન માટે લેવામાં આવતી દવાઓથી આંખે અંધાપો પણ આવી શકે છે. જાણો વિગતવાર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ