સાવધાન / 'સફેદ ઝેર' છે મેયોનીઝ, ચટકારા લઈને ખાતા પહેલા જાણી લો તેનાથી શરીરને થતા મોટા નુકસાન વિશે

Mayonnaise is white poison know about the big harm it causes to the body before eating it

મેયોનીઝ ઘણા લોકોની ફેવરેટ હોય છે. ચાઈનીઝ ફૂડ હોય કે પિઝા-બર્ગર જેવા ફૂડ, તેને ખાતી વખતે મેયોનીઝ ખાવાનું લોકો ખૂબ જ પસંદ કરે છે. પરંતુ તેને ખાવાના ઘણા નુકસાન પણ છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ