રાજનીતિ / 'સરકાર સંસદ બનાવી રહી હોય તો તેને ઉદ્ધાટનનો હક', માયાવતીની વિપક્ષને લપડાક, પણ હાજર નહીં રહે શું કારણ

 Mayavati from BSP supported BJP government on inaugurating the new parliament building

માયાવતીએ ભાજપ સરકારનું સમર્થન કરતાં કહ્યું કે સરકાર સંસદ બનાવડાવી રહી છે તો તેમને તેનું ઉદ્ગાટન કરવાનો પણ હક છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ