રાહતની વાત / કોરોનાની ત્રીજી લહેરમાં નહીં થાય બીજી લહેર જેટલા ભૂંડા હાલ, મોત 600 ટકા ઓછા

matter of relief in third wave of corona situation will not be like second deaths will be reduced by 600 percent

ત્રીજી લહેરના મોતના આંકડાની વાત કરીએ તો બીજી લહેરની સરખામણીએ લગભગ 600 ટકા મોત ઓછા નોંધાયા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ