કરૂણ / મથુરામાં બે બાળકોની ક્રૂર હત્યા, કંટાળી વાડ પર એવી રીતે મૃતદેહ ફેંકી દીધો કે જોઈને જીવ ફફડી ઉઠે

mathura children died after being thrown on fence injured on neck and head

મથુરામાં મંગળવારની સવારે યમુના એક્સપ્રેસ વે માઈલ સ્ટોન 74 અને 78 પાસે પાસે અત્યંત કરૂણ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ