તમારા કામનું / જો તમારું બાળક પણ ગણિતમાં નબળું છે, તો આ બિમારી હોય શકે છે જવાબદાર, જાણી લો લક્ષણો અને ઇલાજ

 maths dyscalculia can be the reason of not being able to solve maths problems

ઘણા બાળકોને મેથ્સ કઠિન લાગે છે, જેની પાછળ મેથ્સ ડિસ્લેક્સિયા નામની બીમારી પણ જવાબદાર હોય શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ