તંત્ર એલર્ટ / બિપોરજોય પ્રભાવિત જિલ્લાઓમાં મંત્રીઓની મેરેથોન બેઠકો, જુઓ વાવાઝોડા સામે ક્યાં કેવી છે તૈયારી?

Marathon meetings of ministers in Biporjoy affected districts, see how prepared against the cyclone?

ગત રોજ મુખ્યમંત્રી દ્વારા વરીષ્ઠ નેતાઓને જીલ્લાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી. ત્યારે તમામ મંત્રીઓ દ્વારા તેઓને સોંપવામાં આવેલ જીલ્લા પર પહોંચી જઈ ત્યાં વહીવટી તંત્ર સાથે બેઠક યોજી હતી. તેમજ દરિયા કિનારાનાં નીચાણવાળા વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ