હાલાકી / મતદાન વખતે EVM ખામીના અનેક બનાવ, મતદારો લાંબી લાઈનોથી પરેશાન, જુઓ ક્યાં ક્યાં ખોરવાયું હતું મતદાન

Many incidents of EVM defects during voting, voters suffer from long lines, see where the poll was lost

મતદાનના મહાપર્વના દિવસે વેજલપુર વિસ્તારમાં EVM મશીન ખોટવાતા મતદાન કરવા પંહોચેલ મતદારો પરેશાન થયા.

Loading...