મન કી બાત / 'બાજરી તો યોગ જેવી, ખાવાથી થાય છે આયુષ્યમાં વધારો'- પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગણાવ્યાં ફાયદા

Mann Ki Baat: Modi touches on tribals, traditional music, millets

97મા મન કી બાત કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ બાજરીના ગુણગાન ગાઈને લોકોને બાજરી ખાવાની અપીલ કરી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ