અજીબ કિસ્સો / શખ્સે 6-6 છોકરીઓ સાથે કર્યાં લગ્ન, બધી પત્નીઓ સાથે સુવા શોધી કાઢ્યો રસ્તો, એમાં ખર્ચી નાખ્યાં 81 લાખ

Man Spends Rs 81 Lakh On 20-Foot Bed To Sleep With 6 Wives Together

બ્રાઝિલના શહેર સાઓ પાઉલોના રહેવાશી આર્થર નામના એક યુવાને છ છોકરીઓ સાથે લગ્ન કર્યાં અને બધી સાથે સુવા માટે તેણે 81 લાખ રુપિયા ખર્ચીને એક મોટો પલંગ બનાવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ