ક્રાઈમ / ઉજ્જેનમાં 12 વર્ષની કિશોરી પર રેપ કરનાર હેવાન કોણ? પોલીસની ઝપટે ચઢતાં જ મળી 'પાપની સજા'

Man Arrested For Teen's Rape Near Ujjain, Tried To Escape From Custody

મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જેનમાં 12 વર્ષની કિશોરી પર રેપ કરનાર નરાધમ આખરે ઝપટે ચઢી ગયો છે. પોલીસે ભરત સોની નામના ઓટો ડ્રાઈવરને ઝડપ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ