ક્રાઈમ / દોસ્તના વારંવાર રેપથી પ્રેગનન્ટ થનાર તરુણી પંખે લટકી, અમદાવાદ કનેક્શન ખુલ્યું, કંપાવનારો કિસ્સો

Man Arrested for Repeatedly Raping, Abetting Suicide of 17-Year-Old Girl in Navi Mumbai

મહારાષ્ટ્રના નવી મુંબઈમાં 23 વર્ષના એક યુવાને તેનાથી પાંચ વર્ષ નાની તરુણી પર વારંવાર આપઘાત કરીને તેને ગર્ભવતી બનાવી હતી. આ વાત લાગી આવતાં તરુણીએ આપઘાત કર્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ