રેસિપી / ઉનાળામાં રોજ પીઓ આ 1 ગ્લાસ છાશ, ગરમીમાં આપશે સ્વાદની સાથે રાહત

make this flavoured Pudina chaas or buttermilk for the summer at home

જો તમે છાશની મજા ગરમીમાં સરળતાથી માણી શકો છો. એક ગ્લાસ છાશ એ ગરમીને દૂર કરવાને માટે પૂરતી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ