રેસિપી / ગણેશ ચતુર્થીના બીજા દિવસે ગણેશજીને ચઢાવો શુગર ફ્રી મોદકનો ભોગ

Make Sugar Free modak For Second Day Bhog of Ganesh chaturthi 2019

ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. માન્યતા અનુસાર ગણેશજીને મોદક અને ચુરમાના લાડુ ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. જો તમે પણ ઘરે મોદકનો ભોગ બનાવવાનું વિચારી રહ્યા છો તો આ શુગર ફ્રી મોદકની રેસિપી તમારા માટે જ છે. તેનાથી તમે ગણેશજીને સુંદર ભોગ ધરાવી શકો છો અને તે ઝડપથી બની જાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ