ગણેશ ચતુર્થી સ્પેશ્યિલ રેસિપી / હવે ગણેશજીને લગાવો આ ખાસ પ્રકારના મોદકનો ભોગ, થશે ગણેશજીની અપાસ કૃપા

Make Special Mawa Modak Chocolaty for Ganesh Chaturthi

ગણેશ ચતુર્થીના 2 દિવસ સમાપ્ત થયા છે. આ સમયે તમે ચુરમાના અને બૂંદીના લાડુ ભગવાનને ચઢાવી જ દીધા હશે. તો આજે કરી લો માવા મોદક ચોકલેટીની તૈયારી. માનવામાં આવે છે કે ગણેશજીને મોદક ખૂબ જ પ્રિય હોય છે. તેમાં પણ જો તમે વેરાયટી ઈચ્છો છો તો તમે આ ખાસ ચોકલેટી મોદક બનાવી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ