રેસિપી / વધેલી રોટલીને ફેંકો નહીં, બનાવી લો ખમણી, હેલ્ધી ડિશ વધારશે નાસ્તાની મજા

Make Khamni for the breakfast with the help of west roti

મોંઘવારી સતત વધી રહી છે ત્યારે રસોઈમાં થોડું પણ ખાવાનું વધે તો ફેંકવાનું પોસાય તેમ નથી. મોટાભાગે રોટલી કે ભાખરી ખાસ વધી જાય છે. આ સમયે તમે તેને ફેંકશો નહીં. તમે તેની ખમણી બનાવી શકો છો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ