રેસિપી / ગેસની મદદ વિના ફ્કત 2 ચીજોની મદદથી બનાવી લો 5 મિનિટમાં કોકોનટ મોદક, ગણેશજી થશે પ્રસન્ન

Make Coconut Modak with only 2 ingridents in 5 minutes without the help of gas

ગણેશ ચતુર્થીના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે તમે પણ એ મુશ્કેલીમાં હશો કે આ 10 દિવસ દરમિયાન ગણેશજીને રોજ શું પ્રસાદ ધરાવવો. અને સાથે જ તે શુદ્ધ હોય તે પણ જરૂરી છે. તો તમારે હવે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમે ઘરે જ ગણેશજીને માટે ટેસ્ટી અને શુદ્ધ મોદક ચપટીમાં બનાવી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ