ચિંતાજનક / બાળકો અને રસી લગાવી ચૂકેલા લોકોને ઓમિક્રોન કરી રહ્યો છે સંક્રમિત, નવો વેરિએન્ટ શોધનાર ડોક્ટરે કર્યો ખુલાસો

major symptoms of a patient who suffering from omicron doctor who detected the virus revealed

ઓમિક્રોનને શોધનાર ડોક્ટરે જણાવ્યું કે કોરોનાની બન્ન રસી લેનારા તથા બાળકોમાં પણ ઓમિક્રોન ફેલાઈ રહ્યો છે .

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ