સાહેબ વાત મળી છે / આગામી સપ્તાહમાં રાજ્યના પોલીસ બેડામાં મોટા ફેરફારની શક્યતા, ત્રણ શહેરોને નવા પોલીસ વડા મળશે

major reshuffle in gujarat police administration 3 cities to get new police commissioner

ગુજરાતમાં આગામી સપ્તાહે લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહેલ IPS અધિકારીઓની ટ્રાન્સફરની શક્યતા છે. પોલીસ તંત્રમાં નવા ચીફ તેમ જ અમદાવાદ, વડોદરા અને સુરત જેવા શહેરમાં નવા પોલીસ કમિશ્નર મળવાની સંભાવના છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ