તબાહી / તૌકતે વાવાઝોડાના કારણે તાલાલાના એક-એક ગામ દીઠ કેરીના પાકમાં 2થી 3 કરોડની નુકસાની ભીતિ

Major damage to mango crop in Talala due to hurricane

તાલાલાના એક-એક ગામ દીઠ 2થી 3 કરોડની નુકસાની હોવાની ચર્ચા તો રાજકોટના ગોંડલ તાલુકાના સુલતાનપુર ગામમાં પપૈયાંના પાકમાંથી આશરે 10 હજાર જેટલા છોડનું મોટું નુકસાન

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ