અનોખી પહેલ / હવેથી ગુજરાતના આ જાણીતા સમાજના સામાજિક પ્રસંગમાં નહીં વાગે DJ, કારણ ચોંકાવનારું

 Mahisagar's Kharadi family banned DJ playing at social events

મહિસાગરના ખરાડી પરિવારે સામાજિક પ્રસંગમાં DJ વગાડવા પર પ્રતિબંધ મુક્યો છે. ડી.જેના કારણે ધ્વનિ પ્રદૂષણ થતું હોવાથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ