ગણતંત્ર દિવસ / આઝાદીના ઈતિહાસમાં પહેલી વાર બીટિંગ રિટ્રીટમાં આ ધૂન સાંભળવા નહીં મળે, જુઓ કયા ગીતને મળ્યું સ્થાન

Mahatma Gandhi's favourite hymn 'Abide with me' dropped from Beating Retreat tunes

આઝાદીના ઈતિહાસમાં પહેલી વાર બીટિંગ રિટ્રીટમાં મહાત્મા ગાંધીના પ્રિય ભજનની ધૂન અબાઈડ વિથ મી નહીં સંભળાય.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ