ગાંધી જયંતી / લો બોલો! સત્યના પ્રયોગો ગુજરાતીમાં લખાઈ પણ અંગ્રેજીમાં સૌથી વધુ વેચાઈ

mahatma gandhi autobiography highest sell in english language

રાષ્ટ્રપિતા ગાંધીજીની 150મી જન્મજયંતીનો ઉત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે તેમની મહામૂલી આત્મકથા કે જેને સત્યના પ્રયોગો એવુ નામ મળ્યુ છે તેના વિશે એક નવતર તારણ સામે આવ્યું છે. જે ભાષાની અને દેશની ગાંધીજી હિમાયત કરતા રહ્યા તે ભાષા અને દેશ કરતા તેમની આત્મકથા અંગ્રેજીમાં સૌથી વધુ વેચાઈ છે અને પ્રાદેશિક ભાષાની વાત કરીએ તો મલયાલમ અને તમિલમાં વધુ વેચાઈ છે જ્યારે ગુજરાતીઓ અને હિન્દી ભાષીઓએ ગાંધીજીની આત્મકથામાં ઓછો રસ લીધો છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ