અમૃતગાથા / ગાંધી આશ્રમ...જ્યાંથી મોહનથી મહાત્મા બનવા સુધીની સફરની થઇ હતી શરૂઆત, આશ્રમનું છે અનેરું મહત્વ

Mahatma Gandhi Ashram at Sabarmati Ahmedabad Gujarat independence day 2022

દેશની આઝાદીને 75 વર્ષ પૂર્ણ થવા નિમિત્તે સમગ્ર દેશ 'આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ' મનાવી રહ્યો છે ત્યારે VTV ન્યૂઝ આઝાદીની આ લાંબી લડાઇમાં સમાવેશ પામેલા મહત્વના સ્થળો અને સ્વતંત્ર સેનાનીઓને યાદ કરી રહ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ