જળ આંદોલન / પાલનપુરમાં ખેડૂતોની મહાસભા, 800થી વધુ ધરતીપુત્રોનું જળઆંદોલનને સમર્થન, આ માંગ સાથે કરશે મહારેલી

Mahareli will meet farmers' general assembly in Palanpur, more than 800 sons of the earth support the water movement

બનાસકાંઠામાં ડેમ અને તળાવ ભરવાની માંગ ઉગ્ર બની છે. જે માટે પાલનપુરના વગદા ગામમાં 800 ખથી વધુ ખેડૂતો ભેગા મળીને જળ આંદોલન માટે સંકલ્પ લીધો હતો

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ