ગુવાહાટી / કોઈ આરો ન રહેતા એકનાથ શિંદે હવે પહોંચ્યાં સુપ્રીમમાં, બે અરજી કરીને કરી મોટી માગ

Maharashtra Rebel MLAs Take Battle For Sena's Control To Supreme Court

મહારાષ્ટ્રનો રાજકીય સંગ્રામ હવે સુપ્રીમના દ્વારે પહોંચી ગયો છે, એકનાથ શિંદે છાવણીએ તેમની સામેની અયોગ્યતાની નોટીસને સુપ્રીમમાં પડકારી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ