આ શું? / યુટ્યુબ જોઈને બોમ્બ બનાવી નાખ્યો, ડિફ્યુઝ કરતા ન આવડ્યુ તો પોલીસ પાસે પહોંચી ગયો શખ્સ અને...

Maharashtra man makes bomb asks Nagpur cops to help defuse it

પોલીસ સ્ટેશનમાં એક વ્યક્તિ બેગ લઈને દાખલ થયો અને કહ્યું તેની પાસે જે બેગ છે તેમાં બોમ્બ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ