ધરતીકંપ / મહારાષ્ટ્રના પાલઘરમાં ભૂકંપના આંચકા, 3.6 માપવામાં આવી તીવ્રતા

maharashtra earthquake magnitude 3.6 on the richter scale hit palghar

મહારાષ્ટ્રના પાલઘરમાં ગુરુવારે સવારે ભૂકંપના આંચકા આવ્યા હતા. જેની તીવ્રતા 3.6 હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ