ઉજ્જૈન / "કપાળ પર તિલક અને ID નહીં હોય તો ગરબા પંડાલમાં ઘુસવા નહીં દઇએ" નવરાત્રી પર્વને લઇ મહામંડલેશ્વરની ચેતવણી

Mahamandaleshwars warning on Navaratri festival If you don t have tilak and ID on your forehead enter the garba pandal

નવરાત્રી પર્વને લઇ મહામંડલેશ્વર અતુલેશાનંદ સરસ્વતીએ ચેતવણી આપી કપાળ પર તિલક અને ID નહીં હોય તો ગરબા પંડાલમાં ઘુસવા નહીં દઇએ તેમ જણાવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ