પ્રસાદીમાં ધન / આ મંદિરમાં ભક્તો માટે ખૂલી જાય છે ભંડાર, પ્રસાદીમાં મળે છે સોના-ચાંદીનાં ઘરેણાં

mahalaxmi temple unique temple in ratlam madhya pradesh where devotees gets jewellery in prasad

ભારતમાં લાખો મંદિર છે. દેશમાં ભાગ્યે એવો કોઈ ખૂણો હશે. જ્યાં તમને મંદિર જોવા નહીં મળે. આ તમામ મંદિરો એવા છે, જે અલગ-અલગ રહસ્યો સાથે જોડાયેલા છે. આ સિવાય બધા મંદિરોની પોતાની અલગ ઓળખ અને પોતાની આગવી વિશેષતા છે. મધ્ય પ્રદેશના રતલામમાં એક મંદિર એવુ છે, જેની અંદર ઘણાં રહસ્યો છુપાયેલા છે. આ મંદિરનું નામ મહાલક્ષ્મી મંદિર છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ