ધર્મ / દશ મહાવિદ્યાનાં પ્રથમ દેવીઃ મા મહાકાલી

mahakali mataji pavagadh

દસ મહાવિદ્યાઓમાં કાલીનું સ્થાન પ્રથમ છે. આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે તેમનું મહાકાલી નામ વધુ પ્રચલિત છે. મહાભાગવત્ અનુસાર કાલી જ મુખ્ય વિદ્યા છે અને તેમાં ઉગ્ર અને સૌમ્ય એમ બે રૂપોમાં બાકીની મહાવિદ્યાઓ સમાવિષ્ટ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ