નસીબ કા ખેલ / શ્વાનને બચાવવા નર્મદામાં કૂદ્યું પરિવાર, પિતા-પુત્રની થઈ ગઈ મોત, ડોગ તરીને આવી ગયું બહાર

MADHYAPRADESH KHARGONE FATHER AND SON DROWN IN NARMADA TO SAVE DOG

રવિવારે ડૂબતાં કૂતરાંને બચાવવા પત્ની સપનાં પાણીમાં કૂદી અને પાછળ પતિ અને પુત્ર પણ કૂદ્યાં. છેલ્લે પતિ અને પુત્રનું કરુણ મોત થયું. જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ