શોધખોળ / લો બોલો, આ ગામના લોકો નદીમાં સોના ચાંદીના સિક્કા શોધી રહ્યાં છે, જાણો એવું તો શું બન્યું

Madhya pradesh villagers dig up paravti river in search of gold and silver coins

નદીના પટમાં સોના અથવા ચાંદી મળવાની વાત તમે ઘણી વાર્તાઓમાં સાંભળી હશે. પરંતુ આ દિવસોમાં મધ્ય પ્રદેશમાં આ વાર્તા સાચી દેખાઇ રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ