માતાજીનો ચમત્કાર / 175 વર્ષ જૂના આ મંદિરમાં નવરાત્રીમાં વાઘ આવે છે દર્શન કરવા, માણસો પર નથી કરતાં હુમલો: સંતાન સુખ આપે છે માતાજી

Madhya Pradesh Amba Mai Mandir Pachmarhi Tigers come to visit this goddess temple Miracles happen in Navratri

મધ્યપ્રદેશના હિલ સ્ટેશન પચમઢીમાં 175 વર્ષ જુનુ અંબા માઈ મંદિર છે. જ્યાં નવરાત્રીમાં વાઘ માતાજીના દર્શન કરવા આવે છે. આ મંદિર સાથે જોડાયેલા ચમત્કારી કિસ્સા ખૂબ ફેમસ છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ