વિવાદ / મહાકાળી માતાના વિવાદિત પોસ્ટરને લઇને એક્શનમાં ભારતીય ઉચ્ચ આયોગ, કેનેડા સરકારને કરી અપીલ

Maa kali poster controversy indian high commission canada

ફિલ્મ મેકર લીના મણિમેકલઈની ડોક્યૂમેન્ટ્રી મહાકાળીના પોસ્ટર પર વિવાદ સર્જાયો છે. ફિલ્મ મેકરની ધરપકડ કરવા માંગ કરવામાં આવી રહી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ