એલર્ટ / સાવધાન! ઉધરસમાં જોવા મળે આ લક્ષણો તો ભૂલથી પણ ન કરતા ઈગ્નોર, હોઈ શકે છે કેન્સરના સંકેત

lung cancer these symptoms in cough are warning sign of lung cancer

કેન્સરના નવા કેસોમાં માત્ર ફેફસાના કેન્સરનું પ્રમાણ 6.9 ટકા છે.જે ધૂમ્રપાન અને પ્રદુષણના કારણે થાય છે. કેન્સરની શરૂઆતની વહેલી સારવાર વ્યક્તિને મૃત્યુથી બચાવી શકે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ