વૈશ્યાવૃતિ / કોન્ડોમથી જામ થઈ PGની ગટર, હોસ્ટેલમાં રાતે છોકરીઓ આવતી હોવાનો આરોપ, રહીશોનો મોટો હોબાળો

ludhiana sewer jammed due to condom prostitution in pg uproar over allegations police

પંજાબના લુધિયાણામાં પીજીની ગટર કોન્ડોમથી જામ જોવા મળતાં રહીશોએ મોટો હોબાળો મચાવ્યો હતો અને તેમણે વૈશ્યાવૃતિનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ