ચમકશે ભાગ્ય / Palmistry: હજારે એક નસીબદારના જ હાથમાં હોય છે આ ખાસ રેખા, મળે છે અઢળક ધન-વૈભવ

luck line in palm gives immense wealth and prestige in life palmistry hath me bhagya rekha

હસ્તરેખા શાસ્ત્રમાં રેખા, આકૃતિઓ, નિશાનની સ્થિતના આધારે માણસનો સ્વભાવ-વ્યવહાર અને ભવિષ્ય વગેરેની ગણતરી કરવામાં આવે છે. હાથની રેખા દ્વારા જાણી શકાય છે કે માણસ કેવુ જીવન જીવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ