જૂનાગઢ / જિંદગીની અંતિમ દોડ: અમરેલીમાં પોલીસ ભરતીમાં દોડતા સમયે પટકાતા યુવકનું મૃત્યુ

lrd recruitment: In Amreli, a young man was death while running in a Race at police ground

જુનાગઢનો રહેવાસી અમિત જોટવા અમરેલી ગ્રાઉન્ડ પર શારીરિક કસોટીની દોડ પરીક્ષા આપવામાં આવ્યો હતો, દોડ દરમિયાન યુવક અચાનક જ ગ્રાઉન્ડ પર પટકાઈ ગયો અને મોત થયું

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ