કામની વાત / LPGમાં આવી નવી સિસ્ટમઃ ફક્ત આ રીતે જ ખોલી શકાશે સિલિન્ડર, જરા પણ ઓછો નહીં મળે ગેસ

lpg gas cylinder delivery require otp and barcode scan how to work anti theft smart lock

LPGની નવી પ્રક્રિયામાં સ્માર્ટ લોક અને બારકોડની સાથે ઓટીપીથી જ સિલિન્ડર ખોલી શકાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ